Chứng Chỉ Chất Lượng Thép Xây Dựng Hòa Phát

Bộ chứng chỉ chất lượng thép xây dựng Hòa Phát
Chứng nhận ISO
Giấy chứng nhận ISO thép Hòa Phát


Chứng nhận Vilas 109
Giấy chứng nhận Vilas 109


Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn làm cốt bê tông, mác thép Gr460B
Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn làm cốt bê tông, mác thép Gr460B

Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn, mác thép CB300-V
Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn, mác thép CB300-V

Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép Gr40 và Gr60
Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép Gr40 và Gr60

Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép SD295A, SD390 và SD490
Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép SD295A, SD390 và SD490

Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép CB300-V, CB400-V và CB500-V
Giấy chứng nhận chất lượng thép thanh vằn mác thép CB300-V, CB400-V và CB500-V

Giấy chứng nhận chất lượng thép cuộn tròn trơn mác thép CB240-T
Giấy chứng nhận chất lượng thép cuộn tròn trơn mác thép CB240-T

Nguồn: thep.hoaphat.com.vn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét